TIEDOTE: Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hanke yhdistää ja kehittää alan toimintaa

Iso kuva -logo

ISO KUVA -hankkeessa kartoitetaan suomalaisen kuvataidekasvatuksen nykytilaa, tulevaisuuden yhteistyötä ja kuvataidekasvatuksen visiota alan toimijoiden näkökulmista. Koulutus- ja kehittämishankkeessa tehdään strategista yhteistyötä kuvataidekasvatuksen näkyvyyden, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuvataidekasvatuksen eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä vahvistaa kuvataidekasvatuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnan arvokeskustelussa. Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Vuoden 2021 aikana ISO KUVA -hanke järjestää neljä maksutonta koulutusosioita webinaareina. Hankkeen ensimmäinen webinaari ”Nyt ja tulevaisuudessa” järjestetään 11. helmikuuta 2021. Tervetuloa mukaan!

Webinaarit ovat kohdennettu koko kuvataidekasvatuksen kentän henkilöstölle sekä asiasta kiinnostuneille. Hankkeen webinaareissa esiintyvät kuvataidekasvatuksen alan keskeiset asiantuntijat. Ne sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia luentoja, puheenvuoroja, osallistavia keskusteluita ja työpajoja sekä taide- ja kulttuuriohjelmia. Hankkeen verkkosivuilta löydät vuoden aikana yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia.

Hanke on Kuvataidekoulujen liiton hanke, jossa pääyhteistyökumppanina on Kuvataideopettajat Kuvis ry. Hankkeen ohjausryhmässä ovat Aalto-yliopiston taiteen laitokselta taidepedagogiikan professori, PhD Anniina Suominen ja kuvataidekasvatuksen vanhempi yliopistonlehtori, TaT Tiina Pusa, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta professori, TaT Mirja Hiltunen, yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja, TaM Marjo Pernu sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta opetuksesta vastaava varadekaani, PhD Johanna Vakkari.

Ilmoittautuminen tapahtumiin, ajankohtaiset uutiset sekä tulevia tapahtumia löytyy näiltä sivuilta. Hanke on osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa. Webinaarit ovat myös teemavuoden tapahtumakalenterissa osoitteesta tutkittutieto.fi.