Kuvataidekoulujen liiton puheenjohtajan Johanna Kiviojan aloitustervehdys

Henkilö pitää käsissään kylttiä, jossa lukee Nyt ja tulevaisuudessa 11.2.2021 kiitos osallistumisesta.

11.2.2021 ISO KUVA -hankkeen aloituswebinaarissa: ”NYT JA TULEVAISUUDESSA”

Iso kuva -hankkeen tarkoitus on saattaa yhteen eri kuvataidekasvatuksen toimijoita.

Suomalainen taidekasvatus on monimuotoista. Meillä on huippuyliopistoja, korkeakouluja ja tutkimusta. Taide- ja muotoilukasvatuksen koulutusta tarjotaan eri tahoilla ja monet eri opinpolut voivat johtaa kuvataiteen tai laajemmin visuaalisten taiteiden opettajaksi eri koulutusasteille tai taidekasvattajaksi erilaisiin toimintaympäristöihin.

Parhaimmillaan kuvataidekasvatuksen polku voi alkaa jo varhaisiästä esimerkiksi vauvojen värikylvystä ja taiteen perusopetuksen varhaisiän opinnoista tai päiväkotien varhaiskasvatuksesta, jatkuen peruskoulujen ja toisen asteen opintoihin ja edelleen jatko-opintoihin.

Suomessa on ainutlaatuinen taiteen perusopetusjärjestelmä yhdeksälle taiteenalalle, joista kuvataide, arkkitehtuuri, käsityö ja mediataiteet edustavat visuaalisia taiteita. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa linjataan, että taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa ja tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien tahojen kanssa.

Lasten ja nuorten taidekasvatusta tukevat myös lastenkulttuurikeskusten toiminta, kulttuurikasvatuspolut ja erilaiset hankkeet kuten Taidetestaajat. Unohtamatta taidemuseoiden pedagogista tarjontaa.  Taiteen tekemistä voi harrastaa lapsesta ikäihmiseksi eri tahoilla pitkäjänteisesti tai lyhyemmän aikaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin koululaiskyselyissä kuvataiteen eri muodot nousivat hyvin suosituiksi lasten ja nuorten keskuudessa, mikä osoittaa, että kiinnostusta kuvataiteita kohtaan on. Kuvataidekasvattajia siis tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Meillä on paljon erilaisia taidekasvatuksen tahoja, mutta tietoisesti yhdessä voimme saavuttaa vielä enemmän ja vahvistaa kuvataidekasvatuksen polkua ja yhteistyöverkostoa. Kuvataidekasvatuksen kokemukset ja taidekasvatusnäkemykset ovat kentällä moninaisia, ja toimintakenttä on laaja.

Kaikki olemme kuitenkin samalla asialla: Viemässä kuvataidekasvatusta eteenpäin oli sitten tehtävänämme kuvataiteen opettaminen, hallinto, kehittämis-tai tutkimustyö, kuvataiteen opiskelu tai oma kuvataiteellinen tekeminen tai yleisesti taidekasvatustyö.

Iso kuva -hankkeen tarkoitus on yhdistää saman alan toimijoita keskustelemaan ja yhteistyöhön.

 Tarvitsemme strategista yhteistyötä vahvistaaksemme kuvataidekasvatuksen asemaa Suomessa ja tehdäksemme kuvataidekasvatusta entistä näkyvämmäksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Taiteella ja taidekasvatuksella on merkitystä ja mahdollisuuksia.