Tietoja Iso kuva -hankkeesta

Tavoitteet

 • Tunnistaa joukkoistamalla kehittämisen kohteet, jotka tukevat alaa kestävällä tavalla
 • Vahvistaa alan yhteisöllistä kehittämistä, toimintakulttuuria ja oppivaa yhteisöä yli koulumuotorajojen.
 • Edistää ennakoivan ja oppivan toimintakulttuurin johtamista
 • Tarjota foorumi yhteistyölle, verkostoitumiselle, osaamisvaihtoon ja osaamisen tunnustamisen tarkasteluun
 • Lisätä OPS:ien toimintakulttuurin mukaista pedagogista osaamista
 • Tukea henkilöstön ammatti-identiteettiä toimintakulttuurimuutoksessa
 • Kutoa yhteen paikallista ja valtakunnallista yhteiskehittämistä
 • Kartoittaa alan tutkimustarpeita
 • Kehittää osaamista tietoperustaisuuden hyödyntämisessä ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnissa
 • Vastata muuttuvan yhteiskunnan, työelämän ja teknologian kehitykseen

Menetelmät

Menetelminä yhteiskehittäminen ja osallistavat toimintatavat sekä taideperustaiset ja -johtoiset menetelmät.

 • Koulutuspäivissä on luentoja ja puheenvuoroja, mutta niihin fasilitoidaan ohjattua keskustelua;
 • Alan yhteiskehittämisen vahvistuminen
 • Paikalliset interventiot, verkottuminen, osaamisen jakaminen
 • Käytänteet ja yhteistyömallit
 • Kuvataidekasvatuksen opintopolun selkeyttäminen jatkuvan oppimisen kulttuuria vahvistaen
 • Kartoitus kuvataidekasvatuksen alan tutkimus- ja koulutustarpeista
 • Tulevaisuuden työelämätaitoihin vastaaminen