Tietoja Iso kuva -hankkeesta

Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hanke yhdistää ja kehittää alan toimintaa

ISO KUVA -hankkeessa kartoitetaan suomalaisen kuvataidekasvatuksen nykytilaa, tulevaisuuden yhteistyötä ja kuvataidekasvatuksen visiota alan toimijoiden näkökulmista. Koulutus- ja kehittämishankkeessa tehdään strategista yhteistyötä kuvataidekasvatuksen näkyvyyden, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuvataidekasvatuksen eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä vahvistaa kuvataidekasvatuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnan arvokeskustelussa.

Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoittaa Opetushallitus. Osa hankkeen webinaareista on mukana Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmassa.

Hankkeen vetäjät:

Kuvataidekoulujen liitto ry
Vt. toiminnanjohtaja, TaM, KuM Eliisa Sorvali
Puheenjohtaja, rehtori, Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, kuvataiteen lehtori, KM Johanna Kivioja

Pääyhteistyökumppani:

Kuvataideopettajat KUVIS ry
Toiminnanjohtaja, FM Erja Väyrynen

Hankkeen yhteistyökumppanit ja ohjausryhmän jäsenet:

Aalto-yliopisto, Taiteen laitos
Taidepedagogiikan professori, PhD Anniina Suominen
TaT Tiina Pusa, kuvataidekasvatuksen vanhempi yliopistonlehtori

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta
Professori, TaT Mirja Hiltunen
Yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, TaM Marjo Pernu

Taideyliopisto, Kuvataideakatemia
Varadekaani, dosentti Johanna Vakkari
Taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallisen visiotyön projektipäällikkö, TaM, KuM Katriina Rosavaara

Yhteistyökumppaneina myös Suomen InSEA ry. (International Society for Education through Art) ja Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio.

Webinaarit vuonna 2021

ISO KUVA -hanke järjestää neljä koulutusosiota vuonna 2021. Koulutukset toteutetaan webinaareina Zoom-verkkosovelluksen kautta. Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Webinaarien aiheina ovat ”Nyt ja tulevaisuudessa”, ”Kuvataidekasvatuksen monimuotoinen yhteistyö”, ”Visuaalisen kulttuurin ja taidepedagogiikan murros” sekä ”Taidekasvatuksen dystopiat ja utopiat”.

Koulutukset on suunnattu kuvataidekasvatuskentän henkilöstölle, opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutukset sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia luentoja, puheenvuoroja, osallistavia keskusteluita ja työpajoja sekä taide-ja kulttuuriohjelmia. Hankkeen webinaareissa esiintyvät kuvataidekasvatuksen alan keskeiset asiantuntijat.

Hankkeen verkkosivuilla www.isokuva.net julkaistaan ajankohtaisia uutisia ja yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia. Verkkosivujen Webinaarit 2021 -osioon päivitetään ajankohtaista tietoa webinaarien ohjelmista sekä ilmoittautumisista.

Tavoitteet

 • Tunnistaa joukkoistamalla kehittämisen kohteet, jotka tukevat alaa kestävällä tavalla
 • Vahvistaa alan yhteisöllistä kehittämistä, toimintakulttuuria ja oppivaa yhteisöä yli koulumuotorajojen.
 • Edistää ennakoivan ja oppivan toimintakulttuurin johtamista
 • Tarjota foorumi yhteistyölle, verkostoitumiselle, osaamisvaihtoon ja osaamisen tunnustamisen tarkasteluun
 • Lisätä OPS:ien toimintakulttuurin mukaista pedagogista osaamista
 • Tukea henkilöstön ammatti-identiteettiä toimintakulttuurimuutoksessa
 • Kutoa yhteen paikallista ja valtakunnallista yhteiskehittämistä
 • Kartoittaa alan tutkimustarpeita
 • Kehittää osaamista tietoperustaisuuden hyödyntämisessä ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnissa
 • Vastata muuttuvan yhteiskunnan, työelämän ja teknologian kehitykseen

Menetelmät

Menetelminä yhteiskehittäminen ja osallistavat toimintatavat sekä taideperustaiset ja -johtoiset menetelmät.

 • Koulutuspäivissä on luentoja ja puheenvuoroja, mutta niihin fasilitoidaan ohjattua keskustelua;
 • Alan yhteiskehittämisen vahvistuminen
 • Paikalliset interventiot, verkottuminen, osaamisen jakaminen
 • Käytänteet ja yhteistyömallit
 • Kuvataidekasvatuksen opintopolun selkeyttäminen jatkuvan oppimisen kulttuuria vahvistaen
 • Kartoitus kuvataidekasvatuksen alan tutkimus- ja koulutustarpeista
 • Tulevaisuuden työelämätaitoihin vastaaminen