BLOGITEKSTI: Hankkeen vetäjän aloitussanat: Yhdessä avoimesti eteenpäin!

Vuosi 2021 on yhteiskehittämisen vuosi, jolloin mennään yhdessä avoimesti eteenpäin!

Kuvataidekoulujen liiton näkökulmasta ISO KUVA -hanke on merkittävä askel yhteisen tulevaisuuden visioinnin rakentamiseen ja toimintaan kuvataidekasvatuksen ja opetuksen kentällä. Olemme erittäin kiitollisia Opetushallitukselle erityisavustuksesta, joka mahdollistaa Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hankkeen vuosina 2020–2021.

Kuvataidekasvatuksen ja opetuksen viiden merkittävän ison toimijan koulutus- ja kehittämishanke on ollut puheissa pitkään ja vihdoin joulukuussa 4.12.2020 kokoonnuimme ohjausryhmän kesken tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden äärelle. Kuvataidekoulujen liitto on hankkeen koordinoiva taho ja pääyhteistyökumppanina toimii Kuvataideopettajat KUVIS ry.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat Aalto-yliopistosta, taiteen laitokselta taidepedagogiikan professori, PhD Anniina Suominen ja Professori, TaT Tiina Pusa, kuvataidekasvatuksen vanhempi yliopistonlehtori, Lapin yliopistosta, taiteiden tiedekunnasta professori, TaT Mirja Hiltunen, yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja, TaM Marjo Pernu sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta lehtori, Marika Orenius ja opetuksesta vastaava varadekaani, PhD Johanna Vakkari.

Ensimmäisessä ohjausryhmän tapaamisessa suunnittelimme koko kentälle suunnatun webinaarin helmikuulle 11.2.2021, jossa kukin toimija vuorollaan avaa ja jakaa toimintaansa ja tulevaisuuden vision kentälle. Tällä pyritään lisäämään niin kentän toimijoiden välistä tietoisuutta toisistaan kuten myös toimintaamme kentältä komeasti ulospäin näkyväksi.

Seuraa tulevia tapahtumia ja tervetuloa mukaan Isoon kuvaan ja muutosten vuoteen!

Terveisin
Eliisa Sorvali
Hankkeen vetäjä, vt. Toiminnanjohtaja Kuvataidekoulujen liitto