SWE/ Projektet STORA BILDEN

Projektet STORA BILDEN sammanför och utvecklar verksamheten inom bildkonstpedagogiken


Projektet STORA BILDEN är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt som kartlägger den finska bildkonstpedagogikens nuläge, det framtida samarbetet och bildkonstpedagogikens visioner ur olika aktörers synvinklar. Projektet syftar till ett strategiskt samarbete för att förbättra bildkonstpedagogikens synlighet och verkningsgrad samt dess ställning i samhället.

Målet med projektet är att öka samarbetet mellan olika aktörer inom bildkonstpedagogiken och förstärka bildkonstpedagogikens ställning i det finska utbildningssystemet och den samhälleliga värdedebatten.

För finansieringen av personalens utbildning inom undervisningsväsendet ansvarar Utbildningsstyrelsen. En del av projektets webbinarier finns med i programmet för Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

Projektets ledare:

Förbundet för konstskolor i Finland rf
Tf verksamhetsdirektör, konstmag., magister i bildkonst Eliisa Sorvali
Ordförande, rektor vid konstskolan Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, lektor i bildkonst, ped.mag. Johanna Kivioja

Huvudsamarbetspartner:

Bildkonstlärarna rf, KUVIS
Verksamhetsdirektör, fil.mag. Erja Väyrynen

Projektets samarbetspartner och styrgruppens medlemmar:

Aalto-universitetet, Institutionen för konst
Professor i konstpedagogik, fil.dr Anniina Suominen
Konstdr Tiina Pusa, äldre universitetslektor i bildkonstpedagogik

Lapplands universitet, Fakulteten för konst
Professor, konstdr Mirja Hiltunen
Universitetslektor, universitetslärare, konstmag. Marju Pernu

Konstuniversitetet, Bildkonstakademin
Vicedekan, docent Johanna Vakkari
Projektledare för nationellt visionsarbete inom konstpedagogiken och -utbildningen, konstmag., magister i bildkonst Katriina Rosavaara

Till projektets samarbetspartner hör också InSEA i Finland rf (International Society for Education through Art) och Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland.

Webbinarier år 2021

Webbinariernas tidtabell

Projektet STORA BILDEN arrangerar fyra utbildningsavsnitt år 2021. Utbildningarna förverkligas som webbinarier på webbappen Zoom. Utbildningarna är avgiftsfria. Temana för webbinarierna är: ”Nu och i framtiden”, ”Mångsidigt samarbete inom bildkonstpedagogik”, ”Den visuella kulturens och konstpedagogikens brytning” och ”Konstpedagogikens dystopier och utopier”.
Utbildningarna är avsedda för anställdaoch studeranden inom bildkonstpedagogiken samt alla andra intresserade. Utbildningarna består av aktuella och mångsidiga föreläsningar, anföranden, diskussioner och verkstäder samt konst- och kulturprogram. Webbinariernas föreläsare består av experter och nyckelpersoner inom bildkonstpedagogiken.

På projektets webbplats www.isokuva.net publiceras aktuella nyheter och blogginlägg från projektets samarbetspartner. I fliken Webbinarier 2021 publiceras aktuell information om webbinariernas program och anmälningar.