BLOGITEKSTI: Viivi Räsänen: Yhteistyöläästi tuntemattomaan tulevaisuuteen

Viivi Räsäsen teos.

ISO KUVA -hankkeen huhtikuun webinaarin aiheena oli “Kuvataidekasvatuksen monialainen yhteistyö” ja olen päivän jälkeen lievässä zoom-sumussa. Ryhmäkeskusteluissa haastateltiin neljää asiantuntijaa taidekasvatuksen eri osa-alueilta, kuultiin tuulahduksia inspiroivista steam-projekteista, asiantuntijoiden ajatuksia yhteistyöstä paneelikeskustelussa sekä yhteenvetoa ryhmäkeskusteluiden annista.

Olipas siinä pakettia! Silmissä siristää mutta mieltä piristää ja vain vähän kiristää. “Yhteistyö” on Näinä Poikkeuksellisina Aikoina melko ylikäytetty sana, jonka merkitystä aloin päivän aikana pohtia tarkemmin. Taidekasvatuksen opiskelijana olen tottunut olemaan pääosin samanmielisten ja samat arvot jakavien ihmisten ympäröimänä, jolloin yhteisprojekteja syntyy vaivattomasti. Ymmärrän turvallisen kuviskuplan puhkeavan pian!

Työkentällä alan merkitystä ja arvoa täytyy perustella päättäjille, omaa opettajuutta markkinoida ja yhteistöitä viritellä hartiavoimin moninaisten tahojen kanssa. Toisaalla teknologia vyöryy luokkahuoneisiin, mutta etenkin pienemmillä paikkakunnilla sen käyttöön saaminen on tappelun takana. Kuvisopettajan on omaksuttava hurjalla vauhdilla uusia alustoja, laitteita, metodeja… Pistää vähän hengästyttämään tätä opettajan raakiletta!

Työkentän kasvava sirpaleisuus puhututti: harvalla on enää monikymmenvuotinen työura samassa työpaikassa ja yhä useampi opettaja keräilee elantonsa usean toimijan alaisuudessa. Pätkätyöläisenä opettajayhteistyön rakentaminen on hankalaa rajallisten tuntien puitteissa. Keskustelussa ideoitiin mahdollisuutta yhdistää pätkätyösuhteita päätoimiseksi monen toimijan kesken, ja siten vapauttaa aikaa yhteistyön kehittämiselle sekä tuottaa taloudellista varmuutta monelle opettajalle. Pariopettajuus ja sitä kautta osaamisen jakaminen nähtiin myös ratkaisuna esimerkiksi digihyökyaallon tuottamaan ahdistukseen.

Näin esimerkiksi tämän hankkeen keinoin sitä turvallista kuviskuplaa kehitellään tulevaisuuden työelämään!

Viivi Räsänen
Kuvataidekasvatuksen ihan kohta valmistuva maisteriopiskelija